Letní soustředění 2016

uskutečněno 

9.8. - 13.8.2016
Heřmanice - Jablonné v Podještědí

IMG_20150829_071753.jpg
IMG_20150829_071812.jpg
WP_20150829_019.jpg

 

 

 
provoz těchto stránek sponzoruje:
Domů » Soutěžní ročník 2012/2013
Soutěžní ročník 2012/2013 Tisk článku  

V soutěžním ročníku 2012/2013 budeme hrát Krajsou soutěž Pardubického kraje. Hraje se systémem turnajů. Bližší informace:

 

Startují

1. Věková hranice hráčů viz. SŘ čl. 68, start ve vyšší věkové kategorii viz. SŘ čl. 69.

2. Věkové kategorie:

     f) starší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2002 (dívky po 1. 1. 2001)

     g) mladší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2004 (dívky po 1. 1. 2003)

3. Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovrší šest let. Všichni žáci, kteří splňují věkovou kategorii, mohou dohrát celý soutěžní ročník          (do 30. 6. 2013).

Řízení soutěže

Soutěž řídí STK PKFS v úzké spolupráci s Komisí mládeže (KM). Hraje se turnajovým systémem podle rozlosování. Hlavním organizátorem je Ing. Ladislav Slezák. 

Pořadatelé turnajů

Pořadatel je vždy uveden v rozlosování u termínu a čísla kola na prvním místě.

Termíny turnajů

Hracím dnem pro soutěže elévů jsou soboty s úředním začátkem v 9.00 hodin. V případě změn platí rozpis soutěží včetně zde stanovených termínů.

Povinnosti pořadatele turnaje a hlášení výsledků

Pořadatel zabezpečí hřiště s výhradně travnatým povrchem a šatnu pro každý zúčastněný oddíl. Zároveň zajistí řádné vyplnění protokolu o turnaji, soupisek s vyznačením střelců v jednotlivých utkáních. Toto odešle na adresu PKFS- komise mládeže,K Vinici 1901, 530 02 Pardubice nejpozději do středy následujícího týdne. Pořadatel je povinen řídit průběh turnaje a informovat zúčastněná družstva o jeho průběhu (rozhlas, nástěnka).

Povinnosti pořadatelů a rozhodčích

Pořadatel a rozhodčí zajistí řádné vyplnění soupisek družstev na předepsané formuláře a protokolu k turnaji. Do soupisek budou řádně vyplněny střelci v jednotlivých utkáních.

Podmínky účasti

1. Soutěž se řídí pravidly tohoto rozpisu. Všichni hráči musejí mít platnou zdravotní prohlídku. V turnaji může hrát pouze 12 hráčů uvedených na soupisce vyplněné před začátkem turnaje. Ze soupisky turnaje mladších elévů mohou v utkání turnaje starší kategorie nastoupit pouze 2 hráči.

2. Všichni hráči musí mít platný registrační průkaz, který předloží při vyplňování soupisek. Současně je nutné, aby každý hráč měl u sebe průkaz zdravotní pojišťovny. Kontrola totožnosti se provádí dle SŘ. Start bez RP po dohodě s rozhodčími a vedoucími všech družstev zúčastněnými na turnaji je možný pouze za mladší kategorie.

3. Oddíly – kluby jsou povinny zúčastnit se všech turnajů v obou kategoriích bez výjimek. Případná neúčast bude řešena vyhlášením kontumačního výsledku v každém utkání a pořádkovou pokutou dle článku 48 tohoto RS. Za omluvu z účasti se považuje pouze lékařská zpráva.

4. Každý oddíl-klub je povinen přivést k turnaji 2 rozhodčí-laiky, kteří budou řídit zápasy turnaje. Každý oddíl zajistí řízení utkání dle rozpisu zápasů jednotlivého turnaje. ¨

5. KM zajistí proškolení rozhodčích odpoledním školením před zahájením soutěží

Doba hry

1.      Utkání starších elévů:       2 x 18 min., povinná poločasová přestávka 5 minut.

2.      Utkání mladších elévů:    2 x 15 min., povinná poločasová přestávka 5 minut.

Pravidla hry

·        Platí platná pravidla fotbalu malých forem a pedagogicko-organizační manuál, rok 2011 odlišnostmi dle tohoto rozpisu.

·         Branky mají rozměr 5 x 2 m, jsou umístěny uprostřed brankových čar a musejí být opatřeny sítěmi.

·         Hraje se zásadně s míči o velikosti č.4. (mladší č.3)

·         Neplatí ustanovení pravidla o ofsajdu.

·         Počet hráčů starší 5+1, mladší 4+1 s možností opakovaného střídání. Družstvo tvoří neomezený počet hráčů, vlastní hry se však zúčastňuje pouze 6 (5),

           z nichž  jeden musí být brankář. Minimální počet je 5 (4) hráčů, klesne li počet definitivně pod 5 (4), nelze v utkání pokračovat.

·         je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo výkopem z ruky. Kroky brankáře se nepočítají. Jakmile

           položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře pouze nohou. Při uvádění míče do hry brankářem musí být hráči soupeře mimo pokutové území.

·         výkopy, výhozy s omezením polovinou hřiště. Brankář nesmí hrát v žádném případě přes půl

·         hráči musí být před i po celou dobu utkání řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj (v minifotbalu není povoleno hrát v kopačkách s vyměnitelnými

          kolíky, hráči musí mít chrániče holení)

·         v utkáních nelze používat zpětnou přihrávku brankáři – malou domů, v případě provinění brankáře při malé domů (chycení míče do rukou), následuje přímý

          volný kop z hranice vápna.

·         závěrečný pozdrav se provádí hokejovým způsobem (ruce si podávají všichni hráči)

·         při provádění volných kopů smí stát hráči soupeře minimálně 5 metry před brankářem, a to z důvodů, aby měl brankář vytvořeny podmínky pro výkon své

           činnosti.  

Hodnocení výsledků

1.      Provádí se podle SŘ fotbalu. Každý turnaj hodnotí pořadatel samostatně.

2.      Výsledky nejsou započítávány do žádné dlouhodobé tabulky

Rozhodčí

Rozhodčí pro jednotlivé turnaje zajišťuje pořadatel turnaje (proškolení laici).

Hospodářské náležitosti

1. Při nedostavení se družstva k turnaji hradí příslušný oddíl - klub pořadateli turnaje paušální náhradu Kč 1000,- za každé družstvo.

2. Pro soutěž je platný sazebník přestupků dle Rozpisu soutěží FAČR PKFS. V případě zjištění neoprávněného startu hráče bude oddíl – klub potrestán pokutou Kč 3.000,-. V případě vystoupení družstev z rozehrané soutěže uhradí oddíl – klub pokutu Kč 10.000,-.

Soupisky

Oddíly – kluby, jenž mají v soutěži dvě družstva, předloží 5 dnů před zahájením soutěže soupisku„A“družstva (8 hráčů). Z hráčů uvedených na soupisce nesmí žádný hrát za „B“ družstvo.

Systém soutěže

Krajské soutěže : 

·        dvě skupiny po 8 (skupina A) a 9 (skupina B) účastnících

·         každého turnaje se účastní vždy 4 oddíly

·         hrají souběžně starší a  mladší přípravky

           turnaje se hrají na 2 hřištích (1 starší, 1 mladší)

 

·         rozpis zápasů :      9,00 hod.        1-4

                                      9,40 hod.        2-3

                                    10,20 hod.        1-2

                                    11,00 hod.        3-4

                                    11,40 hod.        1-3

                                    12,20 hod.        2-4

                                   do 13,30 hod. ukončení

Odložení turnaje

V případě nepříznivého počasí a nezpůsobilého stavu hrací plochy vyrozumí pořadatel hostující oddíly o zrušení turnaje a současně se s nimi dohodne na náhradním termínu. Tuto skutečnost dá zároveň na vědomí organizátorovi turnaje. Zneužitím této možnosti se pořadatel vystavuje finančnímu postihu. Případnou změnu termínu lze provést pouze se souhlasem všech zúčastněných družstev s následným schválením organizátora soutěže.

Vyloučení hráče

Hráč, který byl v utkání vyloučen, nesmí v dalším průběhu hraného turnaje nastoupit.

Jiné okolnosti

Dojde-li ke zranění nebo nastanou další závažné okolnosti, zaznamená tyto rozhodčí na zadní stranu protokolu o turnaji a podepíše je společně s vedoucím příslušného družstva.

Rozlosování soutěže

1. Rozlosování soutěže je součástí přílohy tohoto RS.

2. Každý turnaj se řídí protokolem o turnaji, kde je stanoveno pořadí utkání.

 

Termíny turnajů

Podzim 2012                                                          Jaro 2013

I.kolo              15.-16.09.2012                                   VIII.kolo        13.-14.04.2013

II.kolo             22.-23.09.2012                                   IX.kolo           20.-21.04.2013

III.kolo            29.-30.09.2012                                   X.kolo            27.-28.04.2013

IV.kolo            06.-07.10.2012                                   XI.kolo           04.-05.05.2013

V.kolo             13.–14.10.2012                                  XII.kolo           11.-12.05.2013

VI.kolo            20.-21.10.2012                                   XIII.kolo          18.-19.05.2013

VII.kolo           27.-28.10.2012                                   XIV.kolo          25.-26.05.2013

 

TURNAJ O PŘEBORNÍKA PKFS                                                        

Kvalifikace 5 skupin po 4 účastnících.

Finálová skupina – 10 účastníků. Finálové skupiny se hrají odděleně starší a mladší přípravka.

Termín :  kvalifikace                       01. - 02.6.2013

                 finále                           08. - 09.6.2013

 
 
© www.1fcrokytnice.cz a TH SOFT 2020 Všechna práva vyhrazena.
 
created by Jiří Trojan 02/2011