Členské příspěvky na rok 2013
Sportovní členství Částka na rok poznámka
Dospělí 1000 Vybírá trenér
Děti od 6 let 500 Vybírá trenér
Děti od 6 let 2 a více z jedné rodiny. Cena za jedno dítě 400 Vybírá trenér
     
Členské příspěvky za sportovní členství se platí jednorázově do 30.4.2013, nebo na dvě částky a to do 30.4.2013 a do 30.9.2013.
     
     
Ostatní členství Částka na rok poznámka
Přispívající 100 V ceně roční permanentka. Vybírá člen výboru
     
Členské příspěvky za ostatní členství se platí jednorázově do 30.6.2013.
     
Výše příspěvků byla schválena Valnou hromadou dne 5.4.2013.

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.1fcrokytnice.cz 13. 5. 2021, 20:49